446 - Plåtslagaren 11

Ändring av detaljplan för område i Södra Lindalen i Bollmora. Planen rör fastigheten Plåtslagaren 11.

Planändring är ett tillägg till gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren. Syftet är att ge fastigheten ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får uppföra byggnad inom fastigheten. Detta för att möjliggöra bygge av en hallbyggnad så att tidigare verksamhet ska kunna fortsätta.

Planen vann laga kraft: 12 april 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan