144 - Kumla 3:1247 Fornuddens skola

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för Kumla 3:1247.

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av en låg- och mellanstadieskola i området.

Planen vann laga kraft: 10 mars 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Hitta på sidan