29 - Tyresö-näs under Tyresö 1:1 m.fl.

Planområdet ligger i Tegelbruket på Östra Tyresö.

Detaljplanen utgör en ändring av avstyckningsplanen för området Tyresö-näs under Tyresö 1:1, Bredvik 1:1 och Tryntorp 1:1.

Planen vann laga kraft: 20 augusti 1937

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan