314 - Seniorboende, Pirålen

Planområdet ligger intill Tyresö centrum i Bollmora.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av ett punkthus för seniorboende genom att ändra användningen från centrumändamål till bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 12 september 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan