Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

325 - Restaurang vid Granängsvägen

Planområdet ligger vid Tyresö centrum i Bollmora.

Karta över Restaurang vid Granängsvägen

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för området genom att införliva en del av omgivande naturmark så att den befintliga restaurangbyggnaden ligger helt inom kvartersmark. Markanvändningen ändras till Handel och restaurang. Detaljplanen förbereder också planområdet inför kommande avstyckning av fastigheten.

Planen vann laga kraft: 1 april 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan