315 - Slumnäs Udde

Planområdet ligger vid Öringesjön i Tyresö strand.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra grupphusbebyggelse och villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan