Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

315 - Slumnäs Udde

Planområdet ligger vid Öringesjön i Tyresö strand.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra grupphusbebyggelse och villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan