59 - Kumla Trädgårdsstad, Södergården m.fl.

Byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Södergården m.fl. i Trollbäcken.

Planen vann laga kraft: 31 maj 1952

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan