132 - Öringe

Området ligger i Öringe. Förslaget gäller stadsplan för Öringe del av Gimmersta 1:1 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra en övergång till stadsplan i området.

Planen vann laga kraft: 18 december 1968

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan