Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

328 - Livsmedelsbutik i Lindalen

Planområdet ligger i Lindalen i västra Bollmora.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en livsmedelsbutik med tillhörande parkering.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan