328 - Livsmedelsbutik i Lindalen

Planområdet ligger i Lindalen i västra Bollmora.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en livsmedelsbutik med tillhörande parkering.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan