360 - Omsorgsboende på Gränsvägen

 Planområdet ligger i Västra Tyresö i bostadsområdet Lindalen.

Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra ett omsorgsboende inom fastigheten Bollmora 1:43 samt del av Bollmora 1:94.

Planen vann laga kraft: 25 oktober 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan