4 - Delar av Kumla 3 och Näsby 4

Planområdet ligger i nordöstra Trollbäcken i Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan för området som i sin helhet är avsett att upplåtas för egnahemsbyggande.

Planen vann laga kraft: 14 september 1931

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan