206 - Industriupplag vid Fnyskområdet

Stadsplan för industriupplag vid Fnyskområdet beälget i anlutning till Bollmoraentrén.

Syftet med planen göra möjligt att upplåta tippområdet som upplag för industriändamål.

Planen vann laga kraft: 29 augusti 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan