206 - Industriupplag vid Fnyskområdet

Stadsplan för industriupplag vid Fnyskområdet beläget i anslutning till Bollmoraentrén.

Syftet med planen göra möjligt att upplåta tippområdet som upplag för industriändamål.

Planen vann laga kraft: 29 augusti 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan