253 - Södra Lindalens arbetsplatsområde

Förlängd genomförandetid för detaljplaner inom Södra Lindalens arbetsplatsområde.

Syftet med planen är att förnya genomförandetiden med fem år.

Planen vann laga kraft: 12 oktober 1992

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan