14 - Del av Tyresö-näs under Tyresö 1:1

Planområdet omfattar delar av Norra Brevikshalvön på Östra Tyresö.

Detaljplanen innebär en ändring av avstyckningsplanen för del av området Tyresö-näs.

Planen vann laga kraft: 30 maj 1933

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan