242 - Del av kv. Amor

Detaljplan för del av kvarter Amor i Trollbäcken.

Planen syftar till göra det möjligt att ett kvarter som tidigare planlagts för tre villatomter kan bebyggas me små parhus som kan bilda en bostadsrättsförening.

Planen vann laga kraft: 21 maj 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan