294 - Golfbana på Fnysken

Området ligger i Bollmora. Detaljplan för golfbana på Fnysken.

Syftet med planen är att ändra och utöka området för golfbanan.

Planen vann laga kraft: 6 mars 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan