308 - Strandtorget, kv. Pastellen

Planområdet omfattar Strandtorget och dess närmaste omgivning i Tyresö strand.

Detaljplanen möjliggör för bostäder och butiker i anslutning till ett mindre centrumtorg.

Planen vann laga kraft: 21 december 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan