Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

177 - Krusboda del 4

Ändring av stadsplan för Björnmossegatan och Pärlröksgatan, fastigheten Alby 1:337 med flera, i Krusboda.

Planen ser bland annat till att området inte bebyggs tätare än som redan gjorts, till exempel med enskilda radhus. Planen begränsar också den maximala byggnadsytan per tomtplats för husen i området.

Planen vann laga kraft: 21 juni 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan