311 - Trädgårdsstaden, etapp 2 (Slumnäsvägen/Maria Sofias väg)

Planområdet är beläget nära Strandtorget i Tyresö strand.

Detaljplanen möjliggör för små flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Planen vann laga kraft: 13 september 2001

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Hitta på sidan