42 - Del av Strand 1:1

Planområdet omfattar ett större område runt Karptjärn i Tyresö strand.

Detaljplanen utgör byggnadsplan för del av Strand 1:1 och innebär nya bestämmelser för markanvändning och bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 maj 1942

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan