79 - Del av Bollmora 1:1 med flera.

Stadsplan för del av Bollmora 1:1 med flera i Bollmora.

Planen vann laga kraft: 11 juni 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Hitta på sidan