79 - Del av Bollmora 1:1 med flera.

Stadsplan för del av Bollmora 1:1 med flera i Bollmora.

Planen vann laga kraft: 11 juni 1959

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan