334 - Område vid Tyresö kyrka

Planområdet ligger i Gamla Tyresö i Tyresö strand.

Karta över Område vid Tyresö kyrka

Detaljplanen möjliggör uppförandet av nya byggnader för församlingsverksamhet, administration och förskola. I planen ingår också planläggningen av förlängd gång- och cykelväg.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan