43 - Del av Bredvik 1:1, Bredvik 1:7, 1:8 m.fl.

Planområdet omfattar en del av Brevik på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för del av Bredvik 1:1.

Planen vann laga kraft: 3 mars 1944

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan