Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

346 - Peppargränd

Planen ligger i Östra Farmarstigen i södra Bollmora.

Karta över Peppargränd

Detaljplanens syfte är att göra möjligt för uppförandet av flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet, med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Syftet är också att bevara allmänna gångstigar som leder till Barnsjöns rekreationsområde.

Planen vann laga kraft: 6 februari 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan