24 - Tyresönäs under Tryntorp 1:1 m.fl.

Planområdet ligger i Trinntorp på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan för Tyresönäs som omfattar fastigheterna Trinntorp 1:110 och Trinntorp 1:111.

Planen vann laga kraft: 7 december 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan