165 - Alby naturreservat

Bildande av Alby naturreservat i Tyresö kommun.

Syftet med reservatet är att bevara vacker naturmiljö och göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv.

Planen vann laga kraft: 10 december 1975

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan