436 - Fastigheten Våren 6

Förslag till ändring av gällande detaljplan för fastigheten Våren 6. Området för planen är beläget vid Slumnäsvägen i Rotvik, i Tyresö Strand.

Våren 6

Syftet med planändringen är att göra så att befintlig bebyggelse på fastigheten blir planenlig.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan