Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

118 - Kumla 3:1086

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av stadsplan för del av Kumla 3:1086.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 6 juni 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan