118 - Kumla 3:1086

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av stadsplan för del av Kumla 3:1086.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 6 juni 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan