347 - Alléplan

Planområdet ligger i centrala Trollbäcken.

Karta över Alléplan

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan med två och en halv våning och på så sätt skapa 50 nya hyreslägenheter. Nya lokaler för apotek och gatukök ingår också i planen. 

Planen vann laga kraft: 2 mars 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan