375 - Bostäder vid Veronikagränd

Planområdet ingår i området Västra Farmartigen i Bollmora.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga tre sexvåningshus, innehållande sammanlagt cirka 65 lägenheter, med hög arkitektonisk kvalitet i ett centrumnära läge med bra kommunikationer.

Planen vann laga kraft: 8 oktober 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan