375 - Bostäder vid Veronikagränd

 Planområdet ingår i området Västra Farmartigen i Bollmora.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga tre sexvå- ningshus, innehållande sammanlagt ca 65 lägenheter, med hög arkitektonisk kvalitet i ett centrumnära läge med bra kommunikationer

Planen vann laga kraft: 8 oktober 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 maj 2019
Upp

Hitta på sidan