171 - Kumla 3:1264 m. fl. vid Svängstigen

Stadsplan för område vid Svängstigen, fastigheten Kumla 3:1264 med flera, i Trollbäcken.  

Planen möjliggör bygge av 28 hus.

Planen vann laga kraft: 28 februari 1977

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Hitta på sidan