221 - Bollmora centrum

Ändring av detaljplan för Bollmora centrum i Bollmora.

Planens syftar till att göra möjligt för en om- och tillbyggnad av Bollmora centrum.

Planen vann laga kraft: 15 december 1988

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Upp

Hitta på sidan