221 - Bollmora centrum

Ändring av detaljplan för Bollmora centrum i Bollmora.

Planens syftar till att göra möjligt för en om- ocg tillbyggnad av Bollmora centrum.

Planen vann laga kraft: 15 december 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan