Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

307 - Kv. Järnet

Planområdet ligger i norra Bollmora.

Detaljplanen syftar till att omvandla kvarteret Järnet från område för industriändamål till område för skola och kontor i den norra delen och område för bostäder i den södra delen.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan