Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

307 - Kv. Järnet

Planområdet ligger i norra Bollmora.

Detaljplanen syftar till att omvandla kvarteret Järnet från område för industriändamål till område för skola och kontor i den norra delen och område för bostäder i den södra delen.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan