307 - Kv. Järnet

Planområdet ligger i norra Bollmora.

Detaljplanen syftar till att omvandla kvarteret Järnet från område för industriändamål till område för skola och kontor i den norra delen och område för bostäder i den södra delen.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Hitta på sidan