454 - Kumla 3:213 m.fl., Töresjövägen

Detaljplan för fastigheten Kumla 3:213 med flera vid Töresjövägen i Bollmora.

Töresjövägen

Detaljplanen syftar till att ge fastigheterna Kumla 3:213 och 3:214 byggrätt för att möjliggöra flerbostadshus i två till tre våningar.

Planen vann laga kraft: 28 april 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hitta på sidan