9 - Visst område av Rundmar 1:2

Planområdet omfattar Nyfors i södra Bollmora i Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för delar av Nyfors.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan