213 - Örnstigen

Förslag till stadsplan för område vid Örnstigen i Trollbäcken

Syftet med planen är att göra möjligt för nybbygnad av bostäder vid Örstigen.

Planen vann laga kraft: 28 april 1987

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan