213 - Örnstigen

Förslag till stadsplan för område vid Örnstigen i Trollbäcken

Syftet med planen är att göra möjligt för nybyggnad av bostäder vid Örstigen.

Planen vann laga kraft: 28 april 1987

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Upp

Hitta på sidan