301 - Del av kv. Cupido

Planområdet ligger i östra Trollbäcken

Detaljplanens syfte är att möjliggöra styckning av planområdets fem fastigheter till tio tomter.

Planen vann laga kraft: 31 december 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan