Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

301 - Del av kv. Cupido

Planområdet ligger i östra Trollbäcken

Detaljplanens syfte är att möjliggöra styckning av planområdets fem fastigheter till tio tomter.

Planen vann laga kraft: 31 december 1998

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan