222 - Östra Farmarstigen etapp 2

Ändring av detaljplan för Östra Farmarstigen etapp 2 i Bollmora.

Planen syftar till göra det möjligt för att flytta busshållplatsen vid Kanelgränd till Farmarstigens södra sida. Det skulle frige plats för parkeringsyta för cirka 20 personbilar.

Planen vann laga kraft: 30 november 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan