193 - Södra Lindalen

Ändring och utvidgning av stadsplan för arbetsplatsområdet i södra Lindalen.

Ändringen innebär att planen utvidgas söderut, eftersom ett motorvägsreservat utgått ur regionplanen.

Planen vann laga kraft: 20 november 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan