101 - Nyboda-norra

Planområdet ligger i Nyboda och innefattar delar av fastigheterna Bollmora 2:1 och Nyboda 1:1.

Planen vann laga kraft: 10 juni 1963

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan