317 - Villa Linde

Planområdet ligger i Södergården i södra Trollbäcken.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en om- och utbyggnad av gruppbostaden Villa Linde.

Planen vann laga kraft: 24 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan