359 - Område vid Fornuddsvägen, Kumla 3:367

Planområdet omfattar fastigheten Kumla 3:367 som ligger i Fornudden i Trollbäcken.

Planen syftar till att ta bort den prickmark som finns och göra det möjligt att stycka befintlig fastighet, Kumla 3:367, till två villafastigheter.

Planen vann laga kraft: 17 oktober 2007

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan