215 - Västra Farmarstigen (kv. Veronikan)

Detaljplan för bostadsområde inom Västra Farmarstigen (kv. Veronikan), utbyggnadsetapp 4 i Bollmora.

Syftet för planen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.

Planen vann laga kraft: 20 november 1987

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan