215 - Västra Farmarstigen (kv. Veronikan)

Detaljplan för bostadsområde inom Västra Farmarstigen (kv. Veronikan), utbyggnadsetapp 4 i Bollmora.

Syftet för planen är att göra möjlig nybyggnad av bostäder.

Planen vann laga kraft: 20 november 1987

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Upp

Hitta på sidan