398 - Infartsparkering Videvägen

 Planen omfattar fastigheten Strand 1:364 och ligger i Tyresö Strand.

Infartsparkering Videvägen - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjlig att anlägga en permanent parkeringsyta, en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall inom fastigheten Strand 1:364 och uppförandet av ett väderskyddat cykelställ.

Planen vann laga kraft: 2 januari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan