Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

398 - Infartsparkering Videvägen

 Planen omfattar fastigheten Strand 1:364 och ligger i Tyresö Strand.

Infartsparkering Videvägen - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjlig att anlägga en permanent parkeringsyta, en återvinningsstation för källsortering av hushållsavfall inom fastigheten Strand 1:364 och uppförandet av ett väderskyddat cykelställ.

Planen vann laga kraft: 2 januari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan