217 - Kv. Bagaren, Södra Lindalen

Detaljplan för del av kv. Bagaren, Södra Lindalen i Bollmora.

Planändringen syftar till att utöka den parkmark som är fastställd i gällande plan.

Planen vann laga kraft: 26 april 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan