Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

217 - Kv. Bagaren, Södra Lindalen

Detaljplan för del av kv. Bagaren, Södra Lindalen i Bollmora.

Planändringen syftar till att utöka den parkmark som är fastställd i gällande plan.

Planen vann laga kraft: 26 april 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan