225 - Skälsätraområdet etapp II, norra delen

Detaljplan för del av Skälsätraområdet etapp II, norra delen, i Trollbäcken

Planen är en del av ett större arbete som i första hand syftar till att göra möjligt för en förnyelse av bebyggelsen inom delar av Skälsätraområdet, som för närvarande är utan kommunala vatten- och avloppsledningar.

Planen vann laga kraft: 21 december 1989

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan