196 - Kv. Centralområdet

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av fastigheterna Kumla 3:1086 och Kumla 3:1269 med flera i Trollbäcken.

Planen gör möjligt bygge av 40 ytterligare lägenheter i kvarteret Centralområdet.

Planen vann laga kraft: 26 maj 1982

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan