10 - Kumlatomterna 6:1, 9:1 och 34:1

Planområdet ligger i Trollbäcken, Tyresö.

Detaljplanen gäller för Kumlatomterna 6:1, 9:1 och 34:1.

Detaljplanen är en gammal plan och saknar därför handlingar men de berörda fastigheterna ingår i avstyckningsplan 290.

Planen vann laga kraft: 12 juli 1932

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 mars 2018

Hitta på sidan