68 - Del av Tyresö 1:1 och 1:546

Ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Tyresö 1:1 och 1:546 på Östra Tyresö.

Planen vann laga kraft: 16 december 1955

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan