283 - Del av Kumla trädgårdsstad, Näset m.m.

Området ligger i Trollbäcken. Tillägg till detaljplan för del av Kumla trädgårdsstad, Näset m.m.

Syftet med tillägget i planen är att överföra mark till kvartersmark för bostadsändamål. Marken som överförs användes tidigare som infart till en befintlig villafastighet.

Planen vann laga kraft: 1 november 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan