Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

283 - Del av Kumla trädgårdsstad, Näset m.m.

Området ligger i Trollbäcken. Tillägg till detaljplan för del av Kumla trädgårdsstad, Näset m.m.

Syftet med tillägget i planen är att överföra mark till kvartersmark för bostadsändamål. Marken som överförs användes tidigare som infart till en befintlig villafastighet.

Planen vann laga kraft: 1 november 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan